PANO'dan...

GÜRAY
Bu siteye bugün üye oldum ve bir süre inceledim.Anlad???m kadar?yla daha öz
haluk sucu
SN AKPINAR YAPTIGINIZ Z?YARET? TAKT?RLE KAR?ILIYORUM S?Z? TEBR?K EDER?M VE DÜ?
Mehmet AKPINAR
Bugün TEMAD genel merkezini ziyaret ettim, özellikle yeni görev alan meslekta
Emekli Assubaylar web sitesine Ho?geldiniz

  sehitler_olmez.gif

 

Sample ImageASSUBAYLAR TÜRK?YE CUMHUR?YET? VATANDA?I VE TÜRK S?LAHLI KUVVETLER?N?N KAHRAMANLARIDIRLAR.

Bizim vatanseverlik duygular?m?z?, devletimize ve ordumuza olan sadakatimizi kimse yanl?? yorumlamas?n, yanl?? de?erlendirmesin. Biz hem mensuplar?m?z?n haklar?n?n, hem de ülke sorunlar?n?n sonuna kadar takipçisiyiz...

 
>>>ASSUBAY SORUNLARI<<<
DEMOKRAS? DEMOKRAS? DEMOKRAS?
16/01/2009 | ?SMA?L TURAN
article thumbnail

?KT?DAR GÜCÜNE SAH?P ?KT?DAR ?ST?YORUZ Son aylarda ba?ta say?n Ba?bakan?m?z?n umutland?ran sözleri, Genel Kurmay Ba?kan?m?z?n aç?l?mlar?, eski bir meslekda??m?z olan Çank?r? millet [ ... ]


Di?er yaz?lar
>>>>>MEDYA'dan<<<<<
Hukuksa bu da haks?zl?k!
13/01/2009 | mehmet emin at?lgan
article thumbnail

?imdi, kendilerine göre "hakl?" nedenlerle hukuka, insan haklar?na, "insanlar?n sorgusuz sualsiz al?nmas?"na titizlenen; eski yüksek siyaset, hukuk, üniversite, Silahl? Kuvvetle [ ... ]


Di?er yaz?lar
>>>>>TEMAD<<<<<
TEMS?LC?LER DOÐRU B?LG? VERMEL?D?R
23/12/2008 | ?SMA?L TURAN
article thumbnail

2/40 NUMARALI TEMS?L TAZM?NATI KANUN TEKL?F? Arkada??m?z say?n Ahmet ÇAM' ?n TEMAD mesaj panosunda yay?nlanan mesaj?ndan; 2/40 numaras?yla 2005 tarihinde verilip 1.11.2007 de bütçe  [ ... ]


Di?er yaz?lar
>>>Sizden Gelenler<<<
Topa girmek üzerine...
20/01/2009 | A.Hakan Eren
article thumbnail

1986 y?l?n?n Temmuz ay?nda giydi?im üniformam? 2008 y?l?n?n Eylül ay?nda ç?kard?m. Mesle?imi çok sevdim. Severek yapt?m. Çoluk çocu?umun r?zk?n? kazand?m. Samimi olmam gerekirse, hakk?m? h [ ... ]


Di?er yaz?lar